Katarina Bulatović

Katarina Bulatović

urednica festivalskih vsebin / Editor-in-Chief of Festival Content

študentka novinarstva / journalism student

Študentka novinarstva na fakulteti za družbene vede, nekdanja urednica časopisa študentov novinarstva Klin, trenutno pa del notranjepolitične redakcije pri časopisu Delo. Ob preverjanju dejstev in razvijanju instinkta za dobro zgodbo bi rada ohranila vero v možnosti – te so, tudi v novinarstvu, ob trdem delu in močni želji vedno.

 

Student of Journalism at Faculty of Social Sciences in Ljubljana, former editor-in-chief of student newspaper Klin and at the moment part of Slovene daily Delo. Besides checking facts and evolving her instinct for a good story she would like to keep her faith in possibilities – they exist, even in journalism, but only with hard work and a strong will.