Teja Črnivec

Teja Črnivec

članica uredništva / Editorial Team Member

Video produkcija / Video production

Teja Črnivec je študentka podiplomskega študijskega programa Video in novi mediji na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Zadnjih nekaj let se aktivno ukvarja z digitalno in analogno fotografijo, video produkcijo ter intermedijsko umetnostjo.

 

Teja Ćrnivec is a postgraduate student of Video and New Media at the Academy of Fine Arts and Design. For the past few years she has been actively working on digital and analogue photography, video production and intermedia art.