Eva Lipovšek

Eva Lipovšek

članica uredniške ekipe / Editorial Team Member

študentka novinarstva / journalism student

Živi sedanji trenutek. Njeno življenjsko vodilo. Njena strast je pisanje besedil z umetniško noto, v zadnjem času pa se vse bolj posveča novinarstvu. Zanimajo jo teme, ki jih nemalokrat puščamo na strani. Ena takih je položaj ljudi s posebnimi potrebami. Smo v Sloveniji res vsi enakopravni? Ne, verjame pa, da bo enkrat drugače.

 

Lives in the moment – her life quote. She is passioned about writing poems. Recently she has been dedicated to journalism. She is interested in topics that are often left aside. For example the situation of people with special needs. Are all people in Slovenia equally treated? No, but she has faith, that someday this is going to happen.