Matej Simič

Matej Simič

član uredniške ekipe / Editorial Team Member

študent novinarstva / journalism student

Pravi, da ne odgovarja rad na vprašanja, raje jih postavlja. Stvari vedno naredi malo po svoje. Zmeraj je dobre volje, zmeraj nasmejan in zmeraj pripravljen na akcijo. Čas ni njegov zaveznik. Sicer pa študent novinarstva na Fakulteti za družbene vede, aktivni član društva FEJS in urednik časopisa študentov novinarstva Klin.

 

He is a person that does not like answering questions, he prefers asking them. Every time he does things a little bit in his own way. He is always cheerfull, always smiling and always ready for action. Time is never on his side. Otherwise he is a student of Journalism on Faculty of Social sciences, active member of Association for Journalism students FEJS and editor-in-chief of student newspaper Klin.