Matej Povše

Matej Povše

fotograf in programski svetovalec festivala / Photographer and Festival Programme Advisor

svobodni fotograf / Freelance photographer

Matej Povše je svobodni fotograf. Svoja dela objavlja v različnih medijih doma in v tujini. Zanimajo ga predvsem poglobljene teme, ki so na mednarodni agendi. Ima vedno spakirano opremo za nenaden odhod na teren.

 

Matej Povše is a freelance photographer. He publishes his work in different media at home and abroad. He is mostly interested in in-depth topics on the international agenda. He always packs equipment for a sudden departure to terrain work.