Zala Štritof

Zala Štritof

članica uredniške ekipe / Editorial Team Member

študentka novinarstva / journalism student

Zala je študentka novinarstva in del Dnevnikove spletne ekipe. Blizu so ji predvsem zgodbe o strasteh ljudi, na katerih delo s(m)o mnogi že skoraj pozabili ali pa sploh nis(m)o vedeli, da obstaja. Prepričana je, da se še tako zahtevno temo da javnosti predstaviti preprosto, razumljivo in zanimivo. Biti del festivala Naprej/Forward se ji zdi pomembno zato, ker z razmišljanjem in pogovarjanjem o novinarskem delu poglabljamo obstoječe védenje ter preprečujemo stagniranje načina razmišljanja in pomanjkanje svežih idej.

 

Zala is a journalism student and a member of the newspaper Dnevnik online team. She is closest to stories, which speak of people’s passions, whose work we have almost forgotten or didn’t even know it exists. She is certain that even the most complicated topic can be presented to the public in a simple, interesting and understandable way. She thinks it is important to be a part of festival Naprej/Forward, because the only way to deepen our knowledge and prevent stagnation of our way of thinking and a lack of fresh ideas is to think about and discuss journalistic work.