Zarja Protner

Zarja Protner

programska koordinatorica / Program Coordinator

komunikologinja / Communications

Za razliko od novinarskih kolegov je nepoboljšljiva ljubiteljica vsega teoretskega in akademskega, še posebej diskurzov. Iz novinarstva jo je odneslo v medijsko regulacijo, raziskovanje medijev in evropske medijske politike, še posebej vneto bije boje za demokratičnost in inkluzivnost spletnega prostora. Generalna sekretarka mednarodnega foruma študentov novinarstva FEJS v pokoju. Na novinarstvo jo vežejo diploma, nekaj izkušenj, predvsem pa občudovanje in spoštovanje tega poklica, ljudi in zgodb, ki jih pišejo.

 

What separates her from her colleagues is being an inveterate fan of everything theoretical and academic, especially discourses. She moved from journalism to media regulation, media research, and European media policies. She is especially passionate about ensuring the internet remains a democratic and inclusive public space. Secretary General of the international Forum for Journalism Students in retirement. She is connected to journalism by her diploma, some personal experience, but above all an appreciation and admiration for the profession, the people, and the stories they write.