Klara Škrinjar

Klara Škrinjar

svetovalka festivala / Festival Advisor

novinarka časnika Delo / journalist for Delo daily

Klara Škrinjar, novinarka Dela, trenutno se v največji meri posveča delu na digitalnih platformah, sicer pa tudi predsednica Aktiva novinarjev Dela.

 

Klara Škrinjar, a journalist at Delo, currently she is most active in work on digital platforms, she is also the president of the Journalists of Delo working group.