Neža Steiner

Neža Steiner

RTV Slovenija

raziskovalka / Researcher

Neža Steiner je ena od štirih raziskovalcev Podatkovno-preiskovalne skupine EkstraVisor, ki je prva takšna skupina na Televiziji Slovenija. Je zagovornica podatkovnega novinarstva, ki z zanimanjem sodeluje v celotnem procesu – od zbiranja podatkov do analiziranja, interpretiranja in predstavitve samih rezultatov. Je sicer podiplomska študentka Mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede. Izkušnje pa je pred časom nabirala tudi kot raziskovalka pri oddaji Tarča na TVS.

 

Neža Steiner is one of four researchers working within Data-investigatory group EkstraVisor. It is the first such group on Television Slovenia. She is data journalism enthusiast who is interested in the whole process – from data collection to analysis, interpretation and presentation of results. She is studying Masters degree in International relations at the Faculty of Social Sciences. In the past she also gained experience working as a researcher for weekly programme Tarča on Slovenian public television.

Dogodki / Events: