Mojca Zorko

Mojca Zorko

programska svetovalka festivala / Festival Programme Advisor

urednica notranjepolitičnega uredništva STA / Internal Politicy Department Editor at SPA

Je urednica notranjepolitičnega uredništva STA in članica upravnega odbora DNS. Novinarka po srcu in naivna vernica v to, da bo kakovostno novinarstvo na koncu vedno premagalo tisto, ki to ni.

 

She is an editor of the internal politicy department of the Slovenian Press Agency and a member of the management board of the Slovenian Association of Journalists. A journalist by heart and a naive believer that quality journalism will always beat the non-quality journalism in the end.