Lučka Kajfež Bogataj

Lučka Kajfež Bogataj

Biotehniška fakulteta v Ljubljani

klimatologinja / Climatologist

Je slovenska klimatologinja in redna profesorica na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, predstojnica Katedre za agrometeorologijo in članica Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) pri Združenih narodih. V Sloveniji velja za eno od pionirk pri raziskovanju vpliva podnebnih sprememb, ki v boju proti njim zagovarja radikalno ukrepanje. Večletno pojavljanje v medijih je njen nastop dodobra izpililo.

 

A Slovenian climatologist, professor at the Biotechnical Faculty of the University of Ljubljana, Head of Department for agrometeorology and a member of IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change of the United Nations. In Slovenia she is one of the pioneers of researching the effects of climate change and is constantly the one to stand against it and demand real measures. She has been appearing in the media for many years now, which has thoroughly refined her performance.

Dogodki / Events: