Mojca Pajnik

Mojca Pajnik

Mirovni inštitut

docentka / Assistant Professor

Je znanstvena sodelavka na Mirovnem inštitutu in predavateljica na ljubljanski fakulteti za družbene vede. Raziskovalno se ukvarja z vprašanji državljanstva, medijev, rasizma, spolov in študijami migracij. Je avtorica številnih člankov o alternativnih in digitalnih medijih ter režimih migracij. Poleg članstva v uredništvih revij Družboslovne razprave in Etničke i migracijske teme je tudi gostujoča predavateljica na Univerzi v Firencah, Centralnoevropski univerzi v Budimpešti in Univerzi v Helsinkih.

 

She is a research associate at the Peace Institute Ljubljana and a lecturer at the Faculty of Social Sciences Ljubljana. She is researching the questions about citizenship, media, racism, gender and migration regimes. She wrote several articles about alternative and digital media and migration politics. She is also a member of the editorial office at two magazines – Družboslovne razprave and Etničke i migracijske teme. Besides that she is a visiting professor at the University of Florence, Central European University in Budapest and at the University of Helsinki.

Dogodki / Events: