Svit Komel

Svit Komel

diamantni maturant

Študent pravne fakultete je letos na bežigrajski gimnaziji maturiral z vsemi točkami, poleg tega pa je aprila postal državni prvak v filozofiji in biologiji. V času srednješolskega šolanja je prek šolskega časopis Vtikač in priprave radijske oddaje o maturi na Radiu Študent spoznaval medijski svet. Zanimajo ga »pravzaprav vsi mediji, vse oblike izražanja in komuniciranja«.

 

Svit Komel is a student at the Faculty of Law in Ljubljana. This summer he passed his high school Matura exam with all points possible and was a state champion in Philosophy and Biology. During his time at Gimnazija Bežigrad he was closely getting to know the media by creating content about the Matura exam and everything connected with it at the school newspaper Vtikač and at an alternative student radio station named Radio Študent. He is interested in ”all kinds of media and in all the forms of expressing and communicating”.

Dogodki / Events: