Katarina Stano

Katarina Stano

Al Jazeera Balkans

novinarka / Journalist

Katarina Stano je novinarka, ki je med drugim delala za medijsko hišo Pro Plus in časnik Finance, od leta 2011 pa za Al Džaziro Balkan pokriva politične in družbene teme, povezane z Evropsko unijo. Poročala je iz vojnih baz v Afganistanu, s protestov v Ukrajini in nekaterih drugih evropskih državah. Pravi, da je novinarstvo zanjo način življenja. Žene jo želja po nadzorovanju informacij, zato stremi k objektivnosti, uradnosti in točnosti.  

 

Katarina Stano is a journalist who has among other worked for media house Pro Plus and the daily Finance and has been covering political and social topics connected to EU for Al Jazeera Balkans since 2011. She has been reporting from war bases in Afghanistan, protests in Ukraine and other European countries. Journalism is her way of life. Driven by the desire to control information, she strives for objectivity, formality and accuracy.