Mojca Širok

Mojca Širok

RTV Slovenija

novinarka / Journalist

Mojca Širok je novinarka, avtorica treh knjig, profesorica italijanskega in slovenskega jezika z magisterijem iz sociologije kulture. Kljub strasti za pisanje je pristala na televizijskih ekranih, prejela dva viktorja za najboljšo voditeljico informativnih oddaj in 13 let kot poročevalka za RTV Slovenija preživela v Rimu in Vatikanu.

O italijanski mafiji je poročala že kot študentka na Radiu Študent in kasneje pri tedniku Mladina. Kot edina slovenska dopisnica iz večnega mesta je čutila dolžnost, da italijansko dogajanje opiše bolj poglobljeno. V delu Zadnji rimski cesar zato opisuje vzpon Silvia Berlusconija, na italijansko mafijo se osredotoča v knjigi Oblast brez obraza, svojo zadnjo pa je naslovila Od Benedikta do Frančiška – Revolucija v Rimskokatoliški cerkvi. Letos poleti je zapustila mesto dolgoletne dopisnice. Po devetih letih življenja v Italiji pa je v enem od intervjujev povedala, da se je tudi Slovenija v tem času spremenila, in to na bolje, kar ji mnogi slovenski prijatelji ne verjamejo.

 

Mojca Širok is a journalist, author of three books and a professor of Italian and Slovene language. She also holds a master’s degree in sociology of culture. Despite her passion for the written word, she wound up on television screens and received two Viktors (Slovenian award for achievements in media and pop culture) for her role as a news anchor. For 13 years she lived in Rome and worked as a correspondent for RTV (Slovene national radio television).

She started covering stories about the Italian mafia when she was still a student working at radio station Radio Študent and later at the weekly magazine Mladina. As the only correspondent from the eternal city, she felt the need to present an in-depth description of the events in Italy. In her book ’The Last Italian Cesar’ (Zadnji Italijanski cesar) she describes the rule of Silvio Berlusconi, the Italian mafia is in the center of her book ’The Faceless Authority’ (Oblast brez obraza). Her latest work is entitled ’From Benedict to Francis – The Revolution in the Roman Catholic Church’ (Od Benedikta do Frančiška – Revolucija v Rimskokatoliški cerkvi). This summer she left her job as a long-time correspondent. In one of her interviews, after nine years of living in Italy, she mentioned that Slovenia has changed for the better in the time she was away. This statement is generally received with disbelief in her circle of Slovenian colleagues.