Thanasis Troboukis

Thanasis Troboukis

VICE Greece

odgovorni urednik / Editor in Chief

Thanasis Troboukis je grški fotograf in novinar, ki ga zanimata umetnost novih medijev in sodobne inovativne ideje pripovedovanja zgodb. Sodeloval je pri pripravi vsebin na blogu The Greek Crisis, namenjenemu razumevanju aktualne grške, pa tudi evropske gospodarske in politične krize. Z mediji aktivno živi od začetka tisočletja, kmalu pa bodo minila tri leta, odkar je prevzel mesto odgovornega urednika VICE Greece, kjer vodi ekipo 15 novinarjev, fotografov in producentov.

VICE je »galaksija brezkompromisnega, preiskovalnega, neposrednega in občasno neusmiljenega novinarstva, ki se nenehno širi«. Začetki segajo v leto 1994, ko je Shane Smith v Kanadi začel izdajati revijo VICE, danes pa je medijska družba prisotna že v več kot 30 državah, kjer novinarske vsebine posreduje po različnih spletnih platformah. Te so namenjene predvsem mlajšim bralcem, ki jih zanimajo digitalni mediji.

 

A Greek journalist and photographer, interested in new media arts and contemporary storytelling ideas – those would be the words to describe Thanasis Troboukis. He was one of the participants in creating The Greek Crisis, a blog, dedicated to understanding the (still current) Greek and European economic and political crisis. His life has been intertwined with media since the beginning of the millennium. He has been Editor in Chief of VICE Greece for three years now, where he leads a team of 15 journalists, photographers and producers.

VICE is a »galaxy of non-compromised, investigative, straightforward and at times merciless journalism, which is always expanding«. Their beginnings go all the way back to 1994, when Shane Smith began to publish VICE magazine in Canada. Today, the media company is present in more than 30 countries. They publish their journalistic content through various web platforms. Their targeted audience is mostly younger readers, who are usually more interested in digital media.