Anuška Delić

Anuška Delić

Delo

specializirana novinarka v uredništvu Ozadij / Specialized Journalist in Ozadja (Backgrounds) section

Vernica v preiskovalno novinarstvo. Rada ima podatke, mreže, katastre, poslovne registre in davčne oaze. Nima rada davčnih oaz, tajnih podatkov bank in davčne uprave. Kot zagovornica pravice vedeti državnim institucijam zelo rada prilepi zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja. Je vodja projekta The MEPs Project, pri katerem so novinarji vseh držav članic EU na Evropsko sodišče zvlekli Evropski parlament, saj ta skriva podatke o porabi evroposlancev. Z ICIJ je delala na projektu Panama Papers.

 

A believer in investigative journalism. Likes data, networks, land and business registries, and tax havens. Dislikes tax havens, tax and banking secrets. As an advocate of the right to know loves slapping FOIA requests on state institutions. She is the project leader of The MEPs Project which brought together journalists from all EU member states to file complaints with the European Court of Justice against the European Parliament who is hiding information about expenditure of MEPs. She worked with ICIJ on Panama Papers.

Dogodki / Events: