Maruša Račič

Maruša Račič

dežurna oblikovalka / Designer on Duty

samozaposlena v kulturi / self-employed in culture

Maruša Račič je grafična oblikovalka, ki kot samozaposlena v kulturi deluje na področju oblikovanja, ilustracije in fotografije. Njen ritem narekuje razpeto življenje med rojstno Ljubljano in kraškim podeželjem, kjer se počasi vedno bolj udomačuje, saj tam čas teče drugače in človek bolje spi.

 

Maruša Račič is a graphic designer, who is self-employed in culture and works in fields of graphic design, illustration and photography. Her rhythm is dictated by a life torn between her hometown Ljubljana and the countryside of Kras, which is slowly starting to feel like home, since time runs at a different pace there and a person gets a better sleep.