Zarja Protner

Zarja Protner

programska koordinatorica / Program Coordinator

komunikologinja / Communications

Za razliko od novinarskih kolegov je nepoboljšljiva ljubiteljica vsega teoretskega in akademskega, še posebej diskurzov. Trenutno je na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) vpeta v medijsko regulacijo in evropsko medijsko politiko. Generalna sekretarka mednarodnega foruma študentov novinarstva FEJS v pokoju. Na novinarstvo jo vežejo diploma, nekaj izkušenj, predvsem pa občudovanje in spoštovanje tega poklica, ljudi in zgodb, ki jih pišejo.

 

What separates her from her colleagues is being an inveterate fan of everything theoretical and academic, especially discourses. At the moment, she is into media regulation and European media policy, working at the National Regulatory Authority AKOS. Secretary General of the international Forum for Journalism Students in retirement. She is connected to journalism by her diploma, some personal experience, but above all an appreciation and admiration of the profession, the people and the stories they write.