Prijava na dogodek / Attend

Obisk vseh dogodkov v okviru festivala je brezplačen in zanj ni potrebna posebna prijava ali akreditacija, razen, če je to eksplicitno zapisano ob opisu dogodka.

All festival events are free of charge and do not require reservation or accreditation unless explicitly stated in event description.